Betingelser

 

Revideret 17. august 2020

Oversigt

 • Ved indsendelse af materiale til uforpligtende tilbud
 • Håndtering og opbevaring af indsendt og fortroligt materiale
 • Ved accept af tilbud
 • Betaling
 • Levering
 • Ophavsret
 • Ansvar
 • Ved rettelser og merarbejde
 • Fortrydelsesret
 • Ved klage
 • Persondatapolitik

 

Kontaktoplysninger: 

SKABT Arkitektur / Arkbase
Skt. Pauls Gade 40N,
8000 Aarhus C

CVR 37 76 59 37
Tlf: 60 56 51 89
arkbase@skabt.dk

 

Ved indsendelse af materiale til uforpligtende tilbud

Når du indsender dit materiale igennem vores upload værktøj accepterer du vores betingelser og at vi må kontakte på mail og igennem telefon om et gratis uforpligtende tilbud på din ønskede opgave.

Tilbuddet er som udgangspunkt gældende i 14 dage, og kan accepteres med bekræftelse på mail.

Når du indsender dit materiale igennem vores upload værktøj accepterer du at Arkbase og SKABT Arkitektur må behandle dine oplysninger og dit indsendte materiale.

 

Håndtering og opbevaring af indsendt og fortroligt materiale

Vi er meget opmærksomme på, at det materiale du sender til os, kan være strengt fortroligt og sårbart over for at komme ud i offentligheden. Derfor har vi gjort en række tiltag for at beskytte dit materiale. Bl.a. at sikre at ikke andre, end de medarbejdere der arbejder med opgaven, har adgang til materialet. Derudover er vores netværk, servere og systemer sikret mod hacking, og vi har gjort forskellige tiltag for at begrænse risikoen for adgang udefra.

Vi vil kun opbevare dit materiale i den tid hvor, at det er relevant for os til at kunne løse den opgave du har stillet. Vi opbevarer dog som udgangspunkt dit materiale i lidt tid, efter at vi har afleveret det endelige materiale til dig, så vi ved eventuelle rettelser og merarbejde hurtigt kan udføre det.

Hvis du ikke accepterer tilbuddet inden 14 dage vil dit materiale og dine oplysninger automatisk blive slettet, med mindre at andet aftales.

 

Ved accept af tilbud

Ved accept af tilbuddet accepterer du vores betingelser her og de eventuelle betingelser, der måtte stå i tilbuddet.

Prisen og tidsplanen er altid afhængig af, at vi har det nødvendige materiale fra dig og fra andre parter, og at de eventuelle møder der aftales, samt tilbagemeldinger fra dig, kommer til den aftalte tid. Det betyder at vi forholder os retten til at justere prisen og tidsplanen løbende hvis det skulle ske. Det vil dog altid ske under skriftlig orientering til dig.

Vi gør altid alt hvad vi kan for at overholde den tidsplan der aftales, men der kan i forbindelse med sygdom, uforudsete hændelser, tekniske nedbrud m.m. opstå forsinkelser, der gør at vi ikke kan overholde tidsplanen. Det vil altid ske med løbende orientering til dig.

 

Betaling

Når det endelige materiale sendes til dig, får du også sendt en faktura til betaling. Vi påsætter som udgangspunkt en betalingsfrist på 8 dage, medmindre andet aftales.

 

Levering

Alt materiale vi sender dig, sendes som udgangspunkt per mail, med et tilknyttet link hvor materialet kan downloades. Materialet sendes i de filtyper du har oplyst du gerne vil have materialet i, eller i filtyper vi finder kunne være relevante.

 

Ophavsret

Alt materiale som vi producerer og sender til dig, har vi som udgangspunkt ophavsretten over. Det betyder som udgangspunkt at du ikke uden aftale med os, må redigere materialet væsentligt, eller videresælge materialet uden at oplyse om materialets ophavsret.

Derimod må du gerne offentliggøre og fuldt benytte det endelige materiale vi har udarbejdet, i forbindelse med det konkrete projekt. Det gælder både på hjemmesider, sociale medier, offentlig kommunikation, medier og markedsføring for det konkrete projekt.

Derudover må endeligt materiale gerne benyttes som markedsføring for parterne i det pågældende projekt, så længe at markedsføringen omhandler det konkrete projekt.

Ved optegningsopgaver samt opgaver, hvor du som kunde skal arbejde videre på materialet, kan vores ophavsretsmæssige ejerskab bortfalde. De nærmere omstændigheder vil blive beskrevet i det konkrete tilbud.

Skitser og foreløbigt materiale vi sender til dig, må som udgangspunkt ikke blive offentliggjort medmindre det aftales skriftligt.

Vi forbeholder os altid retten til at kunne bruge det materiale vi udfører til markedsføring af vores tjeneste og ydelser. Det vil altid ske med hensyn til sårbarheden overfor offentligheden og vil altid ske uden at nævne navnet på dig eller din organisation eller andre specifikke oplysninger på projektet, med mindre at de oplysninger allerede er blevet offentliggjort af dig eller i den bredere offentlighed.

 

Ansvar

Vi fraskriver os alt ansvar for bygbarhed og ansvar for at projekterne i sidste vil komme til at se ud som det vi har tegnet. Vi ser os selv i den forbindelse kun som grafikere og tegnere der har det mål at lave den bedste kommunikation og det bedste tegningsmateriale. Vi fraskriver os derfor alt ansvar for hvad der sker med projekterne både før, efter og i den tid vi udarbejder materialet.

Ved eventuelle overskridelser af tidsplanen, enten af os eller af dig som kunde, fraskriver vi os alt ansvar for de potentielle konsekvenser der kunne komme af det.

Ved projekter og opgaver, hvor det tegningsmateriale vi leverer, har en betydning for om det pågældende projekt kan finansieres eller blive til noget, fraskriver vi os selv alt ansvar for krav om refusion eller andre krav om godtgørelse.

Ved optegningsopgaver o. lign. gælder derudover betingelser for ansvar, som beskrives i tilbuddet der afsendes i forbindelse med opgavens start.

 

Ved rettelser og merarbejde

Du altid mulighed for minimum en gang i løbet af opgavens udførsel at komme med din rettelser og kommentarer uden en merpris for dig. Vi vil altid oplyse dig om hvis dine rettelser, kommentarer og tilføjelser kommer til at koste merpris for dig.

Hvis der skulle ske at være rettelser, tilføjelser eller merarbejde på opgaven, efter at vi har afleveret det endelige materiale til dig, vil der blive lavet et nyt tilbud på merarbejdet. Som udgangspunkt vil det blive udregnet ud fra en timesats på 500kr pr time. Der kan derudover komme ekstra omkostninger på alt efter merarbejdets karakter og type. Meromkostningerne type kunne være f.eks. være til print, kørsel og udstyr.

 

Fortrydelsesret

Du har ikke ret til fortrydelse som erhvervskunde efter accept af det endelige tilbud. Du kan fortryde, men så forholder vi os retten til at opkræve et beløb svarende til den mængde af tid vi har arbejdet på opgaven, inden vi har fået din fortrydelse.

 

Ved klage

Hvis du vil klage over vores ydelse, bedes du rette din henvendelse til arkbase@skabt.dk

 

Persondatapolitik

Du kan se vores politik om beskyttelse og håndtering af personlige oplysninger på www.skabt.dk/persondata/